Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af ejendom