Godkendelse af projektforslag for etablering af biomassebaseret kedelanlæg og transmissionsledning til forsyning af Ullerslev Fjernvarme

Journalnummer: 
genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 15. december 2008, J.nr. 1021-9
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 11 februar, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 16 februar, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, projektbekendtgørelsens § 15, stk. 4, efterfølgende planlagt varmebehov, dispensation.
Lovgivningsområde: