Godkendelse af projektforslag om ændring af områdeafgrænsningen

Journalnummer: 
J.nr. 1021-13-46
Dato for afgørelse: 
Mandag, 17 juni, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 19 juni, 2013 - 00:15
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, ændring af områdeafgræsningen, projektbekendtgørelsens § 7, stk. 2, samfundsøkonomiske beregninger, begrundelse, officialmaksimen
Lovgivningsområde: