Godkendelse af projekt for overtagelse af Hillerslev Kraftvarmeværk