Godkendelse af halmkedel og ændring af områdeafgrænsning ophævet

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-56
Dato for afgørelse: 
Mandag, 10 september, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 13 september, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektbekendtgørelsens § 15, stk. 4, øget varmebehov, klagefrist, lovliggørelse.
Lovgivningsområde: