Forlængelse af fristen for tilslutning til fjernvarmeværk

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-40
Dato for afgørelse: 
Mandag, 2 april, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 10 april, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Ophævelse, hjemvisning, forlængelse af frist for tilslutning, forbud, påbud, udskiftning af fyr, generel dispensation, tilslutningspligt, partshøring, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: