Foretagelse af VVM-vurdering vedr. Nysted Havmøllepark - anmodning om opsættende virkning

Journalnummer: 
J.nr. 11-493.
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 26 juni, 2007 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 20 september, 2007 - 02:00
Lovgivningsområde: