Forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark Aps 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-5
Dato for afgørelse: 
Mandag, 20 oktober, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 27 oktober, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forbrugerindflydelse, vedtægter, klageberettigelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: