Forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Journalnummer: 
J.nr. 21-239
Dato for afgørelse: 
Fredag, 10 december, 2004 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afgørelsen har været indbragt for domstolene. Vestre Landsret har ved        dom af 9. marts 2012 frifundet Energiklagenævnet.   Dommen er blevet anket til Højesteret.
Lovgivningsområde: