Forblivelsespligt til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk