Forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a.