Forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk