Folkepensionists ansøgning om dispensation fra pålagt tilslutningspligt 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-38
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 30 november, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 1 december, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, folkepensionist, dispensation (tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2)
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: