Energitilsynets udmelding af prislofter for affaldsforbrændingsanlæg for år 2010

Journalnummer: 
J.nr. 1021-247
Dato for afgørelse: 
Mandag, 21 juni, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 24 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Prislofter, affaldsforbrændingsanlæg, hypotetisk substitutionsmulighed.
Lovgivningsområde: