Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag om Smørum Kraftvarme a.m.b.a.'s beregning af faste afgifter

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-116
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 31 januar, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 1 februar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, uisolerede rør, prisdifferentiering, afgørelsesbegrebet, klagefrist Offentliggjort den 1. februar 2013.
Lovgivningsområde: