Energitilsynets afslag på partsstatus i tilsynssag og afslag på genoptagelse af tidligere afgørelse om Energitilsynets kompetence efter årsregnskabsloven

Journalnummer: 
J.nr.1021-12-158
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 maj, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 28 maj, 2013 - 02:45
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Partsstatus, individuel interesse, forening, genoptagelse
Lovgivningsområde: