Energitilsynets afslag på at behandle en henvendelse om lovligheden af en stigning i fjernvarmeprisen fra E.ON Varme Danmark ApS som følge af underdækning fra tidligere år

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-27
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 marts, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 14 marts, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, afgørelsesbegrebet, indregning af underdækning, forældelse.
Lovgivningsområde: