Energitilsynets afgørelses om ikrafttrædelsestidspunktet af ny tarifstruktur i Klitmøller Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-118
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 31 januar, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 1 februar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, afgørelsesbegrebet, varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, fremadrettet regulering
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: