Energistyrelsens afslag på genoptagelse af Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.' energisparepålæg

Journalnummer: 
J.nr. 1021-252
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 24 juni, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 12 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energisparepålæg, genoptagelse, hjemvisning
Lovgivningsområde: