Energimærke erklæres ugyldigt, pålæg om tilbagebetaling af honorar for energimærket samt yderligere stikprøvekontrol