Energiklagenævnet stadfæstede Tønder Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Journalnummer: 
J.nr. 1021-148
Dato for afgørelse: 
Fredag, 29 januar, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 29 januar, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Stiltiende delegation, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, begrundelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: