Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse om aktindsigt i koncerninterne samhandelsaftaler

Journalnummer: 
J.nr. 1021-231
Dato for afgørelse: 
Mandag, 30 november, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 14 december, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, risiko for økonomisk tab
Lovgivningsområde: