Elselskabs overførsel af kunder fra selskabets kommercielle produkt til det forsyningspligtige produkt i en periode med efterregulering

Journalnummer: 
J. nr. 1011-343
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 4 februar, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 2 august, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Efterregulering, forsyningspligt, kompetence
Form: 
Afgørelsen har af klageren været indbragt for domstolene. Retten i Holstebro har ved dom af 6. juli 2011 frifundet Energiklagenævnet. Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt. Retten i Holstebros dom kan læses her. http://soeg.ekn.dk/Afgorelser
Lovgivningsområde: