Efterregulering af forsyningspligtpriser for 2002, 2003 og 2004 - anmodning om opsættende virkning

Journalnummer: 
J.nr. 11-478.
Dato for afgørelse: 
Fredag, 14 september, 2007 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 21 april, 2008 - 02:00
Lovgivningsområde: