Dispensation fra tilslutningspligt - Tornved Kommune