Dispensation fra tilslutningspligt - Rønne Kommune