Dispensation fra tilslutningspligt - folkepensionist