Dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeværk 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 7 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 11 marts, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, partshøring, notatpligt, hjemmelsgrundlag, ophævelse, tilslutningspligt, sagsbehandling, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 3.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: