Dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme - Aalborg Kommune