Dispensation fra tilslutningspligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-206
Dato for afgørelse: 
Mandag, 10 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 17 maj, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, lavenergibebyggelse (tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 3), forlængelse af tilslutningspligt (tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1), klagefrist, tinglysning.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: