Dispensation fra tilslutningspligt  

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-54
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 8 juni, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 27 juni, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse, dispensation, tilbagekaldelse, tilslutningspligt, ophævelse, hjemvisning, stadfæstelse, tilslutningsbekendtgørelsens §§ 15 og 16 og 17.
Lovgivningsområde: