Dispensation fra tilslutningspligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-15
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 22 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 4 januar, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, tilslutningspligt, økonomiske forhold, ophævelse, hjemvisning, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: