Dispensation til forlængelse af den periode, inden for hvilken varmeafregningsprisen skal nedsættes til maksimalprisen  

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-51
Dato for afgørelse: 
Mandag, 4 juli, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 6 juli, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klageberettigelse, klagefrist, opsættende virkning.
Lovgivningsområde: