Dispensation fra de af Energitilsynet udmeldte prisloft for affaldsforbrændingsanlæg for 2011 og 2012 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-159
Dato for afgørelse: 
Mandag, 17 juni, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 19 juni, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, prisloftbekendtgørelsen, regeludstedende myndighed, beregningsmetode, brændselsfordeling
Lovgivningsområde: