Direkte kundeforhold til Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-244
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 6 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 12 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Direkte kundeforhold, tariffer, vilkår ved etablering af direkte kundeforhold, prisfastsættelse, varmeforsyningslovens § 20, stk. 6.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: