Behandling af persondata

I Energiklagenævnet behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med klagesagen. Oplysningerne er f.eks. navn, cpr.nr. og adresse. Der kan også være nogle mere personlige oplysninger om dig, hvis der er blevet givet sådanne oplysninger til brug for sagen.

Efter persondataloven har du en række rettigheder. Disse er blandt andet:

  • Du har ret til at få at vide, at nævnet har oplysninger om dig i vores IT-system
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger nævnet har om dig, og som er brugt i nævnets sagsbehandling
  • Du har ret til at bede om, at nævnet retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Nævnet har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Sådan arbejder Energiklagenævnet med personoplysninger

Når Energiklagenævnet modtager en klage, registrerer vi navn og adresse på sagens part(er) i nævnets IT-system. E-mails, breve, bilag og sagsakter gemmes i IT-systemet.

Nævnet kan bede om yderligere oplysninger fra sagens part(er) eller fra kommunen eller andre involverede myndigheder. Hvis nævnet skriftligt beder en myndighed om oplysninger, sender vi klagen med bilag til myndigheden. Nævnet kan også indhente oplysninger telefonisk.

Nævnets ansatte har tavshedspligt.

Nævnet offentliggør sine afgørelser på hjemmesiden. Afgørelserne bliver anonymiseret før de bliver offentliggjort. Du kan læse mere om anonymisering af afgørelserne her under afsnittet "sagens gang".