Ansøgning om forundersøgelsestilladelse til vindmøller i Nissum Bredning

Dato for afgørelse: 
Mandag, 3 december, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forundersøgelsestilladelse, havvindmøller, åben dør, afgørelsesbegrebet, bortfald af ansøgning, VE-lovens § 23, stk. 4.http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/R-Vedvarende/2012_1131-12-3.pdf
Form: 
~Afgørelsen er indbragt for domstolene. Læs nærmere under menuen retssager.