Ansøgning om forundersøgelsestilladelse vedrørende opstilling af forsøgshavvindmøller i Nissum Bredning 

Journalnummer: 
J.nr. 1131-10-3
Dato for afgørelse: 
Fredag, 15 april, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 19 april, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forundersøgelsestilladelse, forsøgshavvindmøller, åben dør, begrundelse, saglige hensyn, VE-lovens § 22 a.http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/R-Vedvarende/2011_1131-10-3_Forundersoegelsestilladelse_forsoegshavvindmoeller_Nissum_Bredning.pdf