Anmodning om genoptagelse af tidligere afgjort sag om Energinet.dk's nødforsyningskoncept

Journalnummer: 
J.nr. 1031-10-1.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 21 februar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 22 februar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse, klageberettigelse, partsstatus.
Lovgivningsområde: