Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnet's afgørelse af 8. december 2008 om afvisning af klager om AffaldVarme Århus' tilbagebetaling af overdækning

Journalnummer: 
J.nr. 1021-150
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 14 april, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 23 april, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Anmodning imødekommet, Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, klagefunktion
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: