Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af  20. oktober om forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark ApS 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-262
Dato for afgørelse: 
Mandag, 21 juni, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 24 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse, varmeforsyningslovens § 23 h, stk. 1, efterarbejder, forbrugerindflydelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: