Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 15. december 2008 om ophævelse af godkendelse af projektforslag for etablering af biomassebaseret kedelanlæng og transmissionsledning til forsyning af UIlerslev Fjernvarme

Journalnummer: 
J. nr. 1021-146
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 27 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 16 november, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse, nye faktiske oplysninger
Lovgivningsområde: