Anmodning fra Energistyrelsen om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 12. oktober 2009, hvorved nævnet fandt, at indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 8, ikke havde tilstrækkelig hjemmel i naturgasforsyningsloven

Journalnummer: 
J.nr. 1031-10
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 22 december, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Søndag, 4 januar, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Partsstatus, genoptagelse, fuldstændig efterprøvelse, indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 8, indtægtsrammer, naturgasforsyningslovens § 37, stk. 1.
Lovgivningsområde: