Anmodning om aktindsigt i Energiklagenævnets afgørelser truffet efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15

Journalnummer: 
J.nr. 1024-3
Dato for afgørelse: 
Mandag, 15 juni, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 17 juni, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, tilslutningsbekendtgørelsens § 15
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: