Aktindsigt i klageskrift og Energitilsynets udtalelse, samt løbende aktindsigt

Journalnummer: 
J.nr. 1034-11-1
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 26 oktober, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 2 november, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, klageskrift, udtalelse, løbende aktindsigt, meroffentlighedsprincippet, offentlighedslovens § 4.
Lovgivningsområde: