Aktindsigt i Energiklagenævnets sag med j.nr. 1021-10-41 vedrørende tilbageførsel af elmæssige henlæggelser i fjernvarmepriserne over afskrivninger på anlæg

Journalnummer: 
J.nr. 1024-11-8
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 24 november, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 28 november, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt,offentlighedslovens § 7, stk. 1, nr. 1, og § 10, nr. 4, interne dokumenter, brevveksling med sagkyndige.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: