Aktindsigt i dokumenter hos Helsingør Kommune i forbindelse med kommunens godkendelse af projektforslag 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-40
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 30 november, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 1 december, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, kompetence (forvaltningslovens § 16, stk. 1), dokumenter til brug for retssager (forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3), krav om indhentelse af dokumenter til brug for behandling af  anmodning om aktindsigt.
Lovgivningsområde: