Aktindsigt i dokumenter hos Helsingør Kommune i forbindelse med kommunens godkendelse af projektforslag 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-45
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 5 januar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 6 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, kompetence (forvaltningslovens § 16, stk. 1), krav om indhentelse af dokumenter til brug for behandling af en anmodning om aktindsigt, videresendelse i medfør af forvaltningslovens § 7, stk. 2.
Lovgivningsområde: