Afvisning af klage over pålæg af tilslutningspligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-106
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 12 juli, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 17 juli, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, afvisning, andelsboligforening, rette retssubjekt.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: