Afvisning af klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-165
Dato for afgørelse: 
Mandag, 11 marts, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 20 marts, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt, afvisning af klage, remonstration, første instans taget sagen op til fornyet behandling, endelig afgørelse.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Offentliggjort den 20. marts 2013.
Lovgivningsområde: